Certyfikaty

   SZKOŁA Z MISJĄ
współpraca z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
LEPSZA SZKOŁA
Projekt edukacyjny
Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego
  THE BIG CHALLENG
Internetowy konkurs języka angielskiego
dla uczniów w wieku 10-17 lat