Nasze atuty

  • Indywidualne podejście do każdego ucznia. Obserwujemy i wspieramy młodzież zawsze, gdy tego potrzebuje. Aktywnie współpracujemy z rodzicami naszych uczniów.
  • Wykwalifikowana kadra nauczycieli z doświadczeniem, którzy nie tylko przekazują wiedzę zgodną z ustaloną podstawą programową, ale także przygotowują dodatkowe materiały w celu rozbudzenia kreatywności uczniów, zaspokajania ich ciekawości i rozwijania cennych umiejętności.
  • Budzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności, wspomaganie samodzielności oraz rozwój umiejętności współpracy z innymi ludźmi.
  • Pielęgnowanie przyjaznych i partnerskich relacji nauczyciel – uczeń.