Samorząd Uczniowski


Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… 
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… 
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… 
To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości… 

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
p. Monika Łukasik, p. Karolina Walkowska, p. Katarzyna Bujakiewicz, p. Agnieszka Strach-Kuleczka, p. Maria Walkowiak


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów są ustalone w regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz Regulaminie Wyborów do Samorządu Uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd Uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun Samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. program wychowawczy szkoły, program profilaktyki lub ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły).

W tym roku szkolnym do Rady Samorządu Uczniowskiego w ogólnoszkolnych wyborach, które odbyły się 8. października 2019 r. zostało wybranych 25 uczniów klas IV-VIII. Rada wybrała również swój zarząd.
Przewodniczący: Bernard Lange (klasa VIIa)
Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Sobecka (klasa VIIIa)
Pomocnicy: Jakub Lis (klasa VIIIa)
                            Anna Lange (klasa Vf)
                            Karolina Małecka (klasa VIIa)