Terminarz roku

 

  I semestr: 02.09.2019r.-24.01.2020r.
II semestr: 27.01.2020r.-26.06.2020r.


Ferie zimowe: 27.01.2020r.-09.02.2020r.
Ferie letnie: 27.06.2020r.-31.08.2020r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019r.-31.12.2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020r.-14.04.2020r.
Dni dodatkowo wolne (dyżur pełni świetlica): 31.10.2019r. (czwartek)
                                                                                                  02-03.01.2020r. (czwartek i piątek)
                                                                                                  24.04.2020r. (piątek)
                                                                                                         12.06.2020r. (piątek)


Egzaminy  ósmoklasistów (dni wolne dla pozostałych klas): 21-23.04.2020r.


Zebranie organizacyjne klas I: 05.09.2019r.
Zebrania organizacyjne klas II-VIII: 09.09.2019r.
Konsultacje: 28.10.2019r.
Krótkie zebrania i konsultacje, obowiązkowe dla zagrożonych – propozycje ocen za I semestr: 02.12.2019r.
Wywiadówka na koniec I semestru: 13.01.2020r.

Zebrania z rodzicami, w klasach VIII omówienie procedur egzaminacyjnych: 09.04.2020r.
Krótkie zebrania i konsultacje, obowiązkowe dla zagrożonych – propozycje ocen na świadectwo: 11.05.2020r.
Wywiadówka – przewidywane oceny roczne: 15.06.2020r.


Termin składania odwołań od ocen rocznych: 18.06.2020r.
Egzaminy weryfikacyjne: 18-22.06.2020r.
Zatwierdzenie ocen – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  22.06.2020r.


Terminarz konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów dla województwa wielkopolskiego [tutaj]