BIBLIOTEKA

Do biblioteki zapraszają
w budynku A: p. Anna Kita, p. Barbara Schultz-Pomarańska,
w budynku B: p. Robert Brylewski

Regulamin wypożyczania podręczników i ćwiczeń [tutaj]

Dni tygodnia
Budynek A
Budynek B
poniedziałek 7.50 – 16.20  11.00-14.40
wtorek 7.50 – 16.20  10.00-13.40 
środa 7.50 – 16.20 (tylko dla nauczycieli) 9.50-13.40 (tylko dla nauczycieli)
czwartek 7.50 – 8.40; 10.00-16.20 ————
piątek 7.50 – 13.50  10.50-14.40

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca,
jest po to by była powszechnie użytkowana.

Joachim Lelewel


Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy,
inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,
osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II


Autor pisze tylko połowę książki, druga połowa należy do czytelnika.

J.Korzeniowski


Główną funkcją biblioteki…jest odkrywanie książek,
których istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne.

Umberto Eco