Dokumenty do pobrania

 

Regulaminy – zbiory przepisów normujących wewnętrzne zasady postępowania w Szkole Podstawowej nr 66 w Poznaniu.

Regulamin Dziennika Elektronicznego Librus [tutaj]
Regulamin Rady Pedagogicznej [tutaj]
Regulamin Rady Rodziców [tutaj]
Regulamin użytkowania stołu tenisowego [tutaj]
Regulamin wypożyczania podręczników i ćwiczeń [tutaj]
Regulamin biblioteki [tutaj]

 

Dokumenty do pobrania dla rodziców:
Karta informacyjna dziecka [tutaj]
Formularz informacji o stanie zdrowia dziecka [tutaj]
Zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna [tutaj]
Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły [tutaj]
Wniosek o nauczanie indywidualne [tutaj]
Rezygnacja z zajęć WDŻ [tutaj]
Podanie o zwolnienie z WF [tutaj]
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa [tutaj]
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej [tutaj]
Prośba o wydanie opinii [tutaj]
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej [tutaj]
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy [tutaj]