Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu właściwego, nadążającego za wyzwaniami współczesnego świata, przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. WSDZ  określa zarówno rolę i zadania nauczycieli,  metody i formy pracy w ramach rocznego planu działania, jak i oczekiwane efekty podejmowanych działań w tym zakresie.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP 66 [pobierz]
Program nauczania  Postaw na przyszłość [pobierz]
Zestaw narzędzi do pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego w szkole podstawowej [pobierz]