Tradycje

 

MEDAL SZKOŁY
to najbardziej prestiżowa nagroda w Szkole Podstawowej nr 66.
Otrzymuje ją w dniu ukończenia szkoły uczeń, który swą postawą, wynikami w nauce i zaangażowaniem
zasłużył na miano wybitnej indywidualności szkoły.

Zgodnie ze Statutem uczeń musi spełnić następujące wymagania:

  • zachowanie wzorowe,
  • średnia ocen powyżej 5,20,
  • brak ocen dobrych i dostatecznych na świadectwie,
  • 2 świadectwa z wyróżnieniem w klasach młodszych,
  • laureat konkursów wewnątrz szkolnych, uczestnik konkursów pozaszkolnych,
  • wyróżniająca działalność na rzecz szkoły lub Samorządu Uczniowskiego.

Nagrodzony uczeń otrzymuje medal oraz świadectwo z adnotacją „Otrzymał Medal Szkoły”.
Medal może zostać przyznany przez Radę Pedagogiczną na wniosek każdego członka Rady Pedagogicznej.

DOTYCHCZASOWI   MEDALIŚCI

1977 – Małgorzata Kaczmarek, Magdalena Mazur, Marlena Węglewska
1978 – Małgorzata Derwich, Katarzyna Kłos Anna Rurek
1979 – Maciej Cholewa, Alina Krzymieniewska, Beata Przybysz, Karolina Wolko
1980 – Roman Kowalski, Katarzyna Lewandowska, Anna Mazur, Barbara Stachowiak, Anna Wiśniewska, Alicja Wittke
1981 – Przemysław Szulgit, Tomasz Wróblewski
1982 – Anna Kowalska
1983 – Beata Kosicka, Ewa Piątek, Kinga Wągrowska
1984 – Marek Undrych
1985 – Anna Bąk, Barbara Czarczyńska, Katarzyna Rozala
1986 – Agnieszka Dembczyńska, Michał Szymaczek, Michał Szynka
1987 – Wojciech Różański
1988 – Katarzyna Bogacz, Justyna Kęsy, Aleksandra Matyla
1989 ————
1990 – Karol Balcerkiewicz, Magdalena Dorywalska
1991 ————-
1992 – Marek Lehman
1993 – Olga Balcerkiewicz, Ewa Matuszewska
1994 – Joanna Dunowska, Hanna Jańczak, Katarzyna Rybarczyk
1995 – Małgorzata Brzoskowska, Małgorzata Przebieracz, Maciej Stawny
1996 – Alina Podkowińska
1997 – Rafał Dymek
1998 ————
1999 – Wiktor Latanowicz
2000 – Artur Piwowarczyk, Anna Smukowska
2001 ————
2002 – Natalia Grabowska, Aleksandra Jaworska
2003 – Dorota Piwowarczyk
2004 – Magdalena Przygońska, Maria Jaworska
2005 – Kajetan Maciak
2006 – Joanna Wojtkowiak
2007 – Marcin Szymura Ewa Pawlak
2008 – Paweł Pytel
2009 – Marta Wawrzyniak
2010 – Aleksandra Wiatr, Maja Wiatr
2011 – Laura Wróblewska
2012 ———–
2013 – Bogna Goślińska
2014 – Weronika Dąbek, Agata Mania