Ogłoszenia

Kierownik świetlicy: p. Lidia Konieczna-Mazur

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wraz z oświadczeniem osoby upoważnionej w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną dotycząca danych osobowych [pobierz]

Świetlica funkcjonuje w budynku A w salach 3,4,7.

Dni tygodnia Godziny pracy świetlicy
 poniedziałek  6.30-17.00
 wtorek  6.30-17.00
 środa  6.30-17.00
 czwartek  6.30-17.00
 piątek  6.30-17.00