Rekrutacja 2020/2021 kl. VIII

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH
na rok szkolny 2012/2021

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021 dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu [Zobacz]