Bezpieczna szkoła

       

Bezpieczna szkoła.
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Poniżej publikujemy dokumenty, z którymi każdy z rodziców powinien się zapoznać:

  • procedury bezpieczeństwa [pdf]
  • cyberprzemoc-1 [pdf]
  • cyberprzemoc-2 [pdf]
  • uzależnienie od internetu [pdf]
  • dopalacze [pdf]
  • substancje psychoaktywne [pdf]